Skład Komisji ds. Dydaktyki Instytutu Kardiologii UJ CM

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki

Zastępca Przewodniczącego

Prof. UJ, dr hab. n. med. Wojciech Płazak

Przedstawiciel Władz Wydziału Lekarskiego UJ CM

Prof. UJ, dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka
Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka w kadencji 2012-2016

Członkowie

  • Prof. UJ, dr hab. n. med. Anna Kabłak-Ziembicka
  • Prof. UJ, dr hab. n. med. Ewa Konduracka
  • Prof. UJ, dr hab. n. med. Barbara Małecka
  • Prof. UJ, dr hab. n. med. Maria Olszowska
  • Prof. UJ, dr hab. n. med. Roman Pfitzner
  • Prof. UJ, dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek
  • Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas