Dyrekcja Instytutu Kardiologii

Dyrektor

Prof. dr hab. med. Piotr Podolec   (CV)

Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń
Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii

Klinika Chorób Serca i Naczyń
w Szpitalu im. Jana Pawła II

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.:(12) 614 22 87, (12) 614 33 99, fax (12) 614 33 32

e-mail: ppodolec@interia.pl

Zastępca Dyrektora

Prof. dr hab. med. Bogusław Kapelak

Kierownik Kliniki Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii

Klinika Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.:(12) 614 32 03, fax (12) 423 39 00