Kliniki Instytutu Kardiologii


Kliniki w Szpitalu im. Jana Pawła II

Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

Kierownik: Prof. dr hab. med. Bogusław Kapelak
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 32 03, Fax: 12 614 25 25

e-mail: kardiochir@szpitaljp2.krakow.pl, strona WWW

Klinika Chorób Serca i Naczyń

Kierownik: Prof. dr hab. med. Piotr Podolec

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.:12 614 22 87, 12 614 33 99, fax 12 614 33 32

e-mail: sekr_kard@szpitaljp2.krakow.pl, strona WWW

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

Kierownik: Prof. dr hab. med. Jadwiga Nessler

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 633 67 44, 12 614 22 18

e-mail: sekr_kchw@szpitaljp2.krakow.pl, strona WWW

Klinika Kardiologii Interwencyjnej

Kierownik: Prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 35 01, Fax: 12 614 30 47

e-mail: sekr_hemo@szpitaljp2.krakow.pl

Klinika Elektrokardiologii

Kierownik: Prof. dr hab. med. Jacek Lelakowski

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 23 81, 12 614 22 77, fax: 12 614 22 26

e-mail: sekr_elkardio@szpitaljp2.krakow.pl

Pracownia Kardiologii Społecznej

Kierownik: Prof. UJ, dr hab. med. Maria Olszowska

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 35 37

e-mail: maria.olszowska@uj.edu.pl, czytaj INFO

Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej

Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. med. Anetta Undas

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 21 18

e-mail: mmundas@cyf-kr.edu.pl

Kliniki w Szpitalu Uniwersyteckim

Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

Kierownik: Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka

31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
tel.: 12 424 73 00, 12 424 73 01, Fax: 12 424 73 20

e-mail: kardiologia1@su.krakow.pl, strona WWW

II Klinika Kardiologii

Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Surdacki
Ordynator: Prof. dr hab. med. Dariusz Dudek

31-501 Kraków,ul. Kopernika 17
tel.: 12 424 71 70, Fax: 12 424 71 80

strona WWW