Skład Komisji ds. Nauki Instytutu Kardiologii CM UJ

Przewodnicząca

Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

Członkowie

  • Prof. UJ, dr hab. med. Maria Olszowska
  • Prof. UJ, dr hab. n. med. Dariusz Dudek
  • Prof. UJ, dr hab. n. med. Piotr Jankowski
  • Dr hab. n. med. Grzegorz Gajos
  • Prof UJ, dr hab. n. med. Anna Kabłak - Ziembicka
  • Dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
  • Dr hab. n. med. Barbara Małecka
  • Dr hab. n. med. Roman Pfitzner
  • Dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek


Sprawozdanie ze spotkania grupy inicjatywnej
w sprawie Komisji ds. Nauki IK UJ CM w dniu 22.01.2015 r.

Sprawozdanie ze spotkania grupy inicjatywnej
w sprawie Komisji ds. Nauki IK UJ CM w dniu 29.01.2015 r.

Sprawozdanie ze spotkania grupy inicjatywnej
w sprawie Komisji ds. Nauki IK UJ CM w dniu 05.02.2015 r.