INSTYTUT KARDIOLOGII
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 
   


Rada Instytutu Kardiologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Prof. dr hab. med. Jacek S. Dubiel
Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii UJ CM
Kierownik II Kliniki Kardiologii

ul. Kopernika 17, 31 – 501 Kraków
tel.: (12) 424 71 70, fax: (12) 424 71 84
e-mail: jsdubiel@su.krakow.pl
Prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski
Dyrektor Instytutu Kardiologii UJ CM
Kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków
tel.: (12) 614 30 75, (012) 614 32 03, fax: (12) 423 39 00
e-mail: kardiochir@szpitaljp2.krakow.pl
Prof. dr hab. med. Piotr Podolec
Z-ca Dyrektora Instytutu Kardiologii UJ CM
Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń

ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków
tel.: (12) 614 22 87, (012) 614 33 99, fax: (12) 423 43 76
e-mail: ppodolec@interia.pl
Prof. dr hab. med. Władysława Kolasińska – Kloch
Adiunkt II Kliniki Kardiologii
ul. Kopernika 17, 31 – 501 Kraków
tel.: (12) 424 71 70
e-mail: mkloch@interia.pl
Prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka
Kierownik Zakładu Hemodynamiki i Angiokardiografii
ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków
tel.: (12) 614 35 06
e-mail: k.zmudka@szpitaljp2.krakow.pl
Prof. dr hab. med. Jacek Lelakowski
Kierownik Kliniki Elektrokardiologii
ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków
tel.: (12) 614 23 81, (12) 614 22 77, fax: (12) 633 23 99
e-mail: jlelakow@szpitaljp2.krakow.pl
Prof. UJ dr hab. med. Jadwiga Nessler
Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej
ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków
tel.: (12) 614 22 18, (12) 633 67 44
e-mail: jnessler@interia.pl
 
Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka
Kierownik I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego,
ul. Kopernika 17, 31 – 501 Kraków
tel.: (12) 424 73 00, fax: (12) 424 73 20
e-mail: dczarnecka@interia.pl
Prof. dr hab. med. Anetta Undas
Kierownik Zakładu Kardiochirurgii,
Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej
ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków
tel.: (12) 614 30 04
e-mail: mmundas@cyf-kr.edu.pl
Prof. dr hab. med. Tadeusz Przewłocki
Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń
ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków
tel.: (12) 614 22 87, (12) 614 22 16, fax: (12) 423 43 76
e-mail: tadeuszprzewlocki@op.pl
Prof. UJ dr hab. med. Leszek Bryniarski
Adiunkt I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego
ul. Kopernika 17, 31 – 501 Kraków
tel.: (12) 424 73 26
e-mail: l_bryniarski@poczta.fm
Prof. UJ dr hab. med. Dariusz Dudek
Adiunkt II Kliniki Kardiologii
ul. Kopernika 17, 31 – 501 Kraków
tel.: (12) 424 77 41, (12) 424 71 85, fax: (12) 424 71 84
e-mail: mcdudek@cyf-kr.edu.pl
Prof. UJ dr hab. med. Piotr Jankowski
Adiunkt I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego
ul. Kopernika 17, 31 – 501 Kraków
tel.: (12) 424 73 03, fax: (12) 424 73 20
e-mail: piotrjankowski@interia.pl
Dr hab. med. Magdalena Kostkiewicz
Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń
ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków
tel.: (12) 614 23 47, 614 35 07, fax: (12) 614 25 14
e-mail: mkostkiewicz@szpitaljp2.krakow.pl
Dr hab. med. Jacek Majewski
Adiunkt Kliniki Elektrokardiologii
ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków
tel.: (12) 614 23 81, (12) 614 32 75, fax: (12) 633 23 99
e-mail: jmajewski@interia.pl
 
Dr hab. med. Maria Olszowska
Z-ca Kierownika Kliniki Chorób Serca i Naczyń,
Kierownik Pracowni Kardiologii Społecznej
ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków
tel.: (12) 614 22 87, (12) 614 35 37
e-mail: molszowska@szpitaljp2.krakow.pl
Prof. dr hab. med. Paweł Petkow-Dimitrow
Adiunkt II Kliniki Kardiologii
ul. Kopernika 17, 31 – 501 Kraków
tel.: (12) 424 71 70
e-mail: dimitrow@mp.pl
 
Dr hab. med. Roman Pfitzner
Adiunkt Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków
tel.: (12) 614 31 62
e-mail: mcpfitzn@cyf-kr.edu.pl
Prof. dr hab. med. Piotr Odrowąż-Pieniążek
Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń
ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków
tel.: (12) 614 22 87, (12) 614 22 69, fax: (12) 423 43 76
e-mail: kardio@kki.krakow.pl
Prof. dr hab. med. Andrzej Surdacki
Adiunkt II Kliniki Kardiologii
ul. Kopernika 17, 31 – 501 Kraków
tel.: (12) 424 71 70
e-mail: andrzej.surdacki@uj.edu.pl
 
Dr hab. med. Rafał Drwiła
Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
z Pododdziałem Intensywnej Terapii Pulmonologicznej,
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
tel.: (12) 633 89 81, fax: (12) 633 89 62
e-mail: r.drwila@szpitaljp2.krakow.pl
Dr hab. med. Anna Kabłak - Ziembicka
Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń
ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków
tel.: (12) 614 22 87, 614 24 05, fax: (12) 423 43 76
e-mail: kablakziembicka@op.pl
Dr hab. med. Ewa Konduracka
Adiunkt Kliniki Choroby Wieńcowej
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
tel.: (12) 614 22 18, fax: (12) 633 67 44
e-mail: ekonduracka@interia.eu
Dr hab. med. Grzegorz Gajos
Adiunkt Kliniki Choroby Wieńcowej
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
tel.: (12) 614 22 18, fax: (12) 633 67 44
e-mail: ggajos@szpitaljp2.krakow.pl
 
Dr hab. med. Piotr Przybyłowski
Adiunkt Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
tel.: (12) 614 30 75, fax: (12) 423 39 00
e-mail: p.przybylowski@szpitaljp2.krakow.pl, piotrus@aol.com
 
Dr hab. med. Marek Rajzer
Adiunkt I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków
tel.: (12) 424 73 00, fax: (12) 424 73 20
e-mail: pentagram2@wp.pl
 
Dr hab. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek
Adiunkt I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków
tel.: (12) 424 73 00, fax: (12) 424 73 20
e-mail: katarzyna_stolarz@poczta.onet.pl
 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

Dr hab. med. Bogusław Kapelak
Z-ca Kierownika ds. klinicznych,
Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
tel.: (12) 614 30 75, 429 70 70, fax: (12) 423 39 00
e-mail: bogus.kapelak@gmail.com
 
Dr n. med. Jacek Legutko
Adiunkt II Kliniki Kardiologii
ul. Kopernika 17, 31 – 501 Kraków
tel.: (12) 424 71 70
e-mail: jlegutko@kcri.org
 
Dr hab. med. Andrzej Gackowski
Adiunkt Kliniki Choroby Wieńcowej
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
tel.: (12) 614 22 18, fax: (12) 633 67 44
e-mail: agackowski@szpitaljp2.krakow.pl

Doradcy:

Prof. dr hab. med. Antoni Dziatkowiak
Dyrektor Instytutu Kardiologii UJ CM
oraz Kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
Instytut Kardiologii UJ CM w l. 1979-2001
e-mail: adziatkowiak@wp.pl
Prof. dr hab. med. Wiesława Tracz
Dyrektor Instytutu Kardiologii UJ CM w l. 2001-2008
Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń
Instytutu Kardiologii UJ CM w l. 1979-2009
ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków
tel.: (12) 614 20 26, (012) 614 22 87, fax: (12) 423 43 76
e-mail: wtracz@szpitaljp2.krakow.pl
Prof. dr hab. med. Ludwik Sędziwy
Kierownik Kliniki Elektrokardiologii
Instytutu Kardiologii UJ CM w l. 1981-1999
Prof. dr hab. med. Wiesława Piwowarska
Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej
Instytutu Kardiologii UJ CM w l. 1990-2009
e-mail: w.piwowarska@szpitaljp2.krakow.pl
Prof. dr hab. med. Kalina Kawecka – Jaszcz
Kierownik I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego
Instytutu Kardiologii UJ CM w l. 1991 - 2011
ul. Kopernika 17, 31 – 501 Kraków
tel.: (12) 424 73 00, 424 73 01, fax: (12) 424 73 20
e-mail: mckaweck@cyf-kr.edu.pl
Prof. dr hab. med. Janusz Andres
Kierownik Katedry i Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków
tel.: (12) 424 77 97, (12) 424 77 98
e-mail: msandres@cyf-kr.edu.pl
Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka
Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków
tel.: (12) 614 20 01, (12) 614 22 67, fax: (12) 614 22 66
e-mail: a.prokop@szpitaljp2.krakow.pl
Dr Andrzej Kulig
Dyrektor Naczelny Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
ul. Kopernika 36, 31 - 501 Kraków
tel.: (12) 424 70 01
 

 Copyright 2008 IK UJ CM Kraków