Rada Instytutu Kardiologii UJ CM

Członkowie Rady Instytutu Kardiologii

Prof. dr hab. med. Piotr Podolec   (CV)
Dyrekor Instytutu Kardiologii,
Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń,
Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii

Klinika Chorób Serca i Naczyń
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 22 87, 12 614 33 99, fax 12 614 33 32

e-mail: ppodolec@interia.pl
Prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak
Zastępca Dyrekora Instytutu Kardiologii,
Kierownik Kliniki Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii

Klinika Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 30 75, 12 614 30 72, fax: 12 423 39 00

e-mail: bogus.kapelak@gmail.com, boguslaw.kapelak@uj.edu.pl
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek   (CV)
Przewodniczący Rady Instytutu,
Ordynator II Kliniki Kardiologii

II Klinika Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych
31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
tel.: 12 424 71 70, fax: 12 424 71 84

e-mail: dariusz.dudek@uj.edu.pl


I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej
oraz Nadciśnienia Tętniczego

31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
tel.: 12 424 73 00, 12 424 73 01, Fax: 12 424 73 20
Prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka
Kierownik I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

e-mail: danuta.czarnecka@uj.edu.pl
Prof. dr hab. n. med. Leszek Bryniarski   (CV)
Adiunkt I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

e-mail: l_bryniarski@poczta.fm
Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
Profesor w I Klinice Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

e-mail: piotrjankowski@interia.pl
Prof. UJ, dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek  (CV)
Adiunkt I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

e-mail: katarzyna_stolarz@poczta.onet.pl
Dr hab. n. med. Marek Rajzer
Adiunkt I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

e-mail: rajzer37@interia.pl
Dr hab. n. med. Marek Klocek
Adiunkt I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

e-mail: marek.klocek@wp.pl
Dr hab. n. med. Marek Jastrzębski
Adiunkt I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

e-mail: mcjastrz@cyf-kr.edu.pl


II Klinika Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych
31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
tel.: 12 424 71 70, fax: 12 424 71 84
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki
Kierownik II Kliniki Kardiologii

e-mail: surdacki.andreas@gmx.net,
andrzej.surdacki@uj.edu.pl
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek   (CV)
Przewodniczący Rady Instytutu,
Ordynator II Kliniki Kardiologii

e-mail: dariusz.dudek@uj.edu.pl
Prof. dr hab. n. med.
Władysława Maria Kolasińska – Kloch
   (CV)
Adiunkt II Kliniki Kardiologii

e-mail: wladyslawa.kolasinska-kloch@uj.edu.pl
Prof. dr hab. n. med. Paweł Petkow-Dimitrow   (CV)
Profesor UJ CM II Kliniki Kardiologii

e-mail: dimitrow@mp.pl
Prof UJ, dr hab. n. med. Jacek Legutko   (CV)
Adiunkt II Kliniki Kardiologii

e-mail: jlegutko@kcri.org,
jacek.legutko@uj.edu.pl
Dr hab. n. med. Stanisław Bartuś   (CV)
Adiunkt II Kliniki Kardiologii

e-mail: mbbartus@cyfronet.krakow.pl,
stanislaw.bartus@uj.edu.pl
Dr hab. n. med. Artur Dziewierz
Adiunkt II Kliniki Kardiologii

e-mail: adziewierz@gmail.com,
artur.dziewierz@uj.edu.pl
Dr hab. n. med. Tomasz Rakowski
Adiunkt II Kliniki Kardiologii

e-mail: mcrakows@cyfronet.pl,
tomasz.rakowski@uj.edu.pl


Klinika Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 30 75, 12 614 30 72, fax: 12 423 39 00
Prof UJ, dr hab. n. med. Bogusław Kapelak
Zastępca Dyrekora Instytutu Kardiologii,
Kierownik Kliniki Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii

e-mail: bogus.kapelak@gmail.com, boguslaw.kapelak@uj.edu.pl
Dr hab. n. med. Roman Pfitzner
Z-ca Kierownika Kliniki ds. naukowych, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

e-mail: mcpfitzn@cyf-kr.edu.pl,
roman.pfitzner@uj.edu.pl
Dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
Adiunkt Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

e-mail: piotr.przybylowski@uj.edu.pl
Dr hab. n. med. Krzysztof Bartuś
Adiunkt Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

e-mail: cool_chris@interia.pl,
krzysztof.bartus@uj.edu.pl
Dr hab. n. med. Karol Wierzbicki   (CV)
Adiunkt Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

e-mail: lolekwierzbicki@onet.pl,
karol.wierzbicki@uj.edu.pl


Klinika Chorób Serca i Naczyń
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 22 87, 12 614 33 99, fax 12 614 33 32
Prof. dr hab. med. Piotr Podolec   (CV)
Dyrekor Instytutu Kardiologii,
Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń,
Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii

e-mail: ppodolec@interia.pl
Prof. UJ, dr hab. med. Maria Olszowska   (CV)
Z-ca Kierownika Kliniki Chorób Serca i Naczyń,
Kierownik Pracowni Kardiologii Społecznej

e-mail: molszowska@szpitaljp2.krakow.pl,
maria.olszowska@uj.edu.pl
Prof. UJ, dr hab. n. med.
Magdalena Kostkiewicz
   (CV)
Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń

e-mail: kostkiewiczmagda@gmail.com,
magdalena.kostkiewicz@uj.edu.pl
Prof. dr hab. n. med. Piotr Pieniążek   (CV)
Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń

e-mail: kardio@kki.krakow.pl,
piotr.odrowaz-pieniazek@uj.edu.pl
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Przewłocki   (CV)
Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń

e-mail: tpcardio@kki.pl,
tadeusz.przewlocki@uj.edu.pl
Dr hab. n. med. Wojciech Płazak    (CV)
Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń

e-mail: wplazak@szpitaljp2.krakow.pl,
wojciech.plazak@uj.edu.pl
Dr hab. n. med. Piotr Musiałek   (CV)
Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń

e-mail: pmusialek@szpitaljp2.krakow.pl
Dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć   (CV)
Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń

e-mail: gkopec@szpitaljp2.krakow.pl,
g.kopec@uj.edu.pl
Dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk   (CV)
Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń

e-mail: ltom@wp.pl, lidia.tomkiewicz-pajak@uj.edu.pl
Dr hab. n. med. Monika Komar    (CV)
Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń

e-mail: moni_s@interia.pl


Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 633 67 44, 12 614 22 18
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

e-mail: jnessler@interia.pl,
jadwiga.nessler@uj.edu.pl
Prof. UJ, dr hab. n. med. Andrzej Gackowski    (CV)
Adiunkt Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

e-mail: agackowski@szpitaljp2.krakow.pl,
a.gackowski@uj.edu.pl
Dr hab. n. med. Grzegorz Gajos
Adiunkt Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

e-mail: ggajos@szpitaljp2.krakow.pl,
grzegorz.gajos@uj.edu.pl
Dr hab. n. med. Ewa Konduracka
Adiunkt Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

e-mail: ekonduracka@interia.eu,
ewa.konduracka@uj.edu.pl
Dr hab. n. med. Jarosław Zalewski
Adiunkt Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

e-mail: j.zalewski@szpitaljp2.krakow.pl


Klinika Elektrokardiologii
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 23 81, 12 614 22 77, fax 12 614 22 26
Prof. dr hab. n. med. Jacek Lelakowski   (CV)
Kierownik Kliniki Elektrokardiologii

e-mail: jlelakow@szpitaljp2.krakow.pl, jacek.lelakowski@uj.edu.pl
Dr hab. n. med. Barbara Małecka    (CV)
Z-ca Kierownika Kliniki Elektrokardiologii

e-mail: barbara_malecka@o2.pl,
barbara.1.malecka@uj.edu.pl
Prof. dr hab. n. med. Jacek Majewski

Profesor Kliniki Elektrokardiologii
e-mail: jmajewski@interia.pl, j.majewski@uj.edu.pl


Klinika Kardiologii Interwencyjnej
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 35 01, fax: 12 614 30 16
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka
Kierownik Kliniki Kardiologii Interwencyjnej

e-mail: zmudka@szpitaljp2.krakow.pl, krzysztof.zmudka@uj.edu.pl
Dr hab. n. med. Zbigniew Siudak   (CV)
Adiunkt Kliniki Kardiologii Interwencyjnej

e-mail: zbigniew.siudak@uj.edu.pl,
Prof UJ, dr hab. n. med. Anna Kabłak - Ziembicka   (CV)
Adiunkt Kliniki Kardiologii Interwencyjnej

e-mail: kablakziembicka@op.pl,
anna.kablak-ziembicka@uj.edu.pl


Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej
ul. Prądnicka 80, Kraków
tel.: 12 614 21 18
Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas   (CV)
Kierownik Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej

e-mail: mmundas@cyf-kr.edu.pl,
anetta.undas@uj.edu.pl


Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników nauki

Dr n. med. Grzegorz Grudzień


Klinika Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 30 75, 12 614 30 72, fax: 12 423 39 00

e-mail: g.grudzien@szpitaljp2.krakow.pl
Dr n. med. Jakub Podolec


Klinika Kardiologii Interwencyjnej
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 35 01, fax: 12 614 30 16

e-mail: jjpodolec@gmail.com,
jakub.podolec@uj.edu.pl
Dr n. med. Agnieszka Olszanecka


I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego
31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
tel.: 12 424 73 00, fax. 12 424 73 20

e-mail: olszanec@su.krakow.pl,
agnieszka.olszanecka@uj.edu.pl
Dr n. med. Artur Pietrucha


Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 633 67 44, 12 614 22 18

e-mail: apietrucha@wp.pl, artur.pietrucha@uj.edu.pl


Doradcy Instytutu Kardiologii

Prof. dr hab. n. med. Antoni Dziatkowiak
Dyrektor Instytutu Kardiologii oraz Kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w latach 1979-2001


e-mail: adziatkowiak@wp.pl
Prof. dr hab. n. med. Wiesława Tracz
Dyrektor Instytutu Kardiologii UJ CM w latach 2001-2008, Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń w latach 1979-2009


e-mail: wtracz@szpitaljp2.krakow.pl
Prof. dr hab. n. med. Wiesława Piwowarska
Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej w latach 1990-2009


e-mail: wieslawapiwowarska@gmail.com
Prof. dr hab. n. med. Kalina Kawecka – Jaszcz
Kierownik I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego w latach 1991-2011


e-mail: mckaweck@cyf-kr.edu.pl
Prof. dr hab. n. med. Jacek S. Dubiel
Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii UJ CM w l. 2001-2014, Kierownik II Kliniki Kardiologii w latach 1989-2012


e-mail: jsdubiel@su.krakow.pl
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski
Dyrektor Instytutu Kardiologii UJ CM w l. 2008-2014, Kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w latach 2001-2014


e-mail: jsadowski@szpitaljp2.krakow.pl
Prof. dr hab. n. med. Janusz Andres
Kierownik Katedry i Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Katedra i Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii
31-501 Kraków, ul. Kopernika 17

e-mail: msandres@cyf-kr.edu.pl, janusz.andres@uj.edu.pl
Prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła
Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Pulmonologicznej

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 633 89 81, fax: 12 614 33 62

e-mail: r.drwila@szpitaljp2.krakow.pl, rafal.drwila@uj.edu.pl
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
p.o. Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie


e-mail: info@su.kakow.pl
Dr n. med. Anna Prokop – Staszecka   (CV)
Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
tel.: 12 614 20 00, fax 12 614 22 66

e-mail: sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl